سامانه آزمون آنلاین پویش
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
آزمون های هنرستان در 10 مرحله برگزار می گردد.
شروع ثبت نام: 1398/06/18 ساعت 09:00 - پایان ثبت نام: 1398/07/30 ساعت 23:59
هزینه ثبت نام: 2,500,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1398/05/09 ساعت 12:00 - پایان: 1398/05/10 ساعت 12:00
مشاهده نتیجه آزمون
هیچ نتیجه آزمونی ثبت نشده است است.
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر