سامانه آزمون آنلاین پویش
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1397/11/25 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1397/12/20 ساعت 23:59
هزینه ثبت نام: 1,000,000 ریال
شروع ثبت نام: 1397/11/25 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1397/12/20 ساعت 23:59
هزینه ثبت نام: 3,500,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
هیچ آزمون آنلاینی ثبت نشده است است.
مشاهده نتیجه آزمون
هیچ نتیجه آزمونی ثبت نشده است است.
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر