موسسه آموزش عالی آرمان
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
آزمون پایان دوره عالی آزادمدیریت اجرایی MBA
شروع: 1399/06/01 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:00
شروع: 1399/06/01 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1399/06/13 ساعت 08:00 - پایان: 1399/07/13 ساعت 23:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر