دکترآباد
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شماره یک
شروع ثبت نام: 1397/08/08 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1397/09/08 ساعت 07:55
هزینه ثبت نام: 10,000 ریال
شروع ثبت نام: 1397/08/08 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1397/08/20 ساعت 08:00
هزینه ثبت نام: 10,000 ریال
شروع ثبت نام: 1397/08/01 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1397/08/30 ساعت 08:00
هزینه ثبت نام: 20,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1397/08/05 ساعت 22:45 - پایان: 1397/08/20 ساعت 23:00
آزمون های آنلاین
شروع: 1397/08/10 ساعت 08:00 - پایان: 1397/08/12 ساعت 22:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1396/04/19 ساعت 08:00 - پایان: 1398/06/01 ساعت 08:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر