دکترآباد
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شماره یک
شروع ثبت نام: 1396/04/19 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1396/05/06 ساعت 07:55
هزینه ثبت نام: 10,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1396/04/19 ساعت 22:45 - پایان: 1396/05/06 ساعت 23:00
آزمون های آنلاین
شروع: 1396/04/19 ساعت 08:00 - پایان: 1396/05/06 ساعت 08:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1396/04/19 ساعت 08:00 - پایان: 1396/05/06 ساعت 08:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر