شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
هیچ آزمون آنلاینی ثبت نشده است است.
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1399/09/30 ساعت 15:00 - پایان: 1399/10/10 ساعت 15:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر