پویش آموزشی ،مشاوره ای،سنجشی دریاب
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
با توجه به نا محدود بودن پروژه ، از شما درخواست می شود تا در صورتی که در نزدیکان و آشنایان خود افرادی را در زمینه ی تایپ و تولید محتوا سراغ دارید لینک ثبت نام را در اختیار آن ها هم قرار دهید.
شروع ثبت نام: 1398/03/01 ساعت 00:00 - پایان ثبت نام: 1399/12/29 ساعت 00:00
شروع ثبت نام: 1398/07/15 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1399/07/15 ساعت 08:00
شروع ثبت نام: 1398/11/20 ساعت 09:00 - پایان ثبت نام: 1398/12/25 ساعت 09:00
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
هیچ آزمون آنلاینی ثبت نشده است است.
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
شروع: 1398/07/30 ساعت 09:00 - پایان: 1398/08/30 ساعت 09:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر