آزمون آنلاین

آزمون ۳۶۰ سه روش برگزاری آزمون آنلاین را در اختیار کاربران قرار می دهد.

  1. برگزاری آزمون آنلاین در سایت آزمون ۳۶۰
  2. برگزاری آزمون آنلاین در سایت کاربر
  3. برگزاری آزمون آنلاین در ربات تلگرام کاربر

برگزاری آزمون آنلاین در سایت آزمون ۳۶۰

پس از ثبت سئوالات در بانک سئوال سامانه، کاربر می تواند آزمون تعریف شده در سیستم را به صورت آنلاین روی صفحه شخصی خود در وب سایت آزمون ۳۶۰ قرار دهد. شرکت کنندگان نیز می توانند با مراجعه به صفحه شخصی کاربر و پس از احراز هویت در آزمون آنلاین شرکت کنند.

برای مشاهده نمونه آزمون آنلاین کلیک کنید.

برگزاری آزمون آنلاین در سایت کاربر

در سامانه ابری آزمون ۳۶۰ این امکان پیش بینی شده است که در صورت نیاز، کاربر بتواند آزمون آنلاین ساخته شده در پنل کاربری خود را در وب سایتی خارج از آزمون ۳۶۰ برگزار کند. کافیست که کاربر اسکریپت های آزمون آنلاین تولید شده توسط سامانه را در وب سایت خود کپی کند.

برگزاری آزمون آنلاین در ربات تلگرام کاربر

روش دیگر برگزاری آزمون آنلاین در سامانه آزمون ۳۶۰، برگزاری آزمون در تلگرام می باشد. در آزمون ۳۶۰ امکان میزبانی ربات برگزاری آزمون آنلاین تلگرام تعبیه شده است.

برای انجام این امر کافیست که کاربر یک ربات تلگرامی به نام موسسه یا آموزشگاه خود ایجاد کند. سامانه آزمون ۳۶۰ به این ربات متصل می شود و قابلیت برگزاری و اجرای آزمون آنلاین را در این ربات فراهم می کند.

کاربر با به اشتراک گذاشتن آدرس و لینک این ربات بین شرکت کنندگان آزمون می تواند به راحتی آزمون آنلاین را در تلگرام برگزار کند.

Responsive image
Responsive image
Responsive image