یکپارچه سازی با تلگرام

به کمک آزمون ۳۶۰ شما می توانید آزمون های آنلاین تعریف شده در پنل کاربری را در تلگرام برگزار کنید. همچنین می توانید در تلگرام نتایج آزمون را به شرکت کنندگان اعلام کنید.

برای فعال سازی این قابلیت در قسمت پنل کاربری به قسمت تنظیمات بروید.

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image