لیست قیمت

ثبت نام در سامانه آزمون ۳۶۰ رایگان است. شما می توانید از تمامی امکانات سامانه به رایگان استفاده کنید. تنها بخشی که باید برای آن هزینه پرداخت کنید، قسمت تصحیح آزمون است.

به ازای هر بار تصحیح پاسخنامه لازم است مبلغی به سایت پرداخت شود. این مبلغ با توجه به طرح انتخابی، بین ۱۷۰ تومان تا ۲۴۰ تومان به ازای هر نفر-آزمون متغیر است.

به عنوان مثال چنانچه آموزشگاهی ۶۰۰ نفر دانش آموز داشته باشد و در طول یک سال تحصیلی ۶ مرحله آزمون برگزار کند، جمعا در طول یک سال برای ۳۶۰۰ نفر آزمون برگزار می کند. در این حالت این آموزشگاه با تهیه طرح ۴ (۴۰۰۰ نفر-آزمون) و با پرداخت ۸۲۰,۰۰۰ تومان می تواند از این سامانه استفاده کند.

لازم به ذکر است پس از ثبت نام حساب کاربری شما به صورت خودکار به میزان ۲۰ نفر-آزمون شارژ می شود. شما می توانید تمامی امکانات سامانه را آزمایش کنید (ثبت نام، ساخت آزمون، تصحیح آزمون و گزارشگیری) و پس از اطمینان از عملکرد سامانه و تطابق امکانات سامانه با نیازهایتان، حساب کاربری خود را شارژ کنید.

در حال حاضر ۶ طرح پرداخت در سامانه وجود دارد.

طــرح 1
تعداد نفرات 1000 نفر هر نفر - آزمون 240 تومان
قیمت 240,000 تومان
طــرح 2
تعداد نفرات 2000 نفر هر نفر - آزمون 230 تومان
قیمت 460,000 تومان
طــرح 3
تعداد نفرات 3000 نفر هر نفر - آزمون 220 تومان
قیمت 660,000 تومان
طــرح 4
تعداد نفرات 4000 نفر هر نفر - آزمون 205 تومان
قیمت 820,000 تومان
طــرح 5
تعداد نفرات 5000 نفر هر نفر - آزمون 190 تومان
قیمت 950,000 تومان
طــرح 6
تعداد نفرات 10000 نفر هر نفر - آزمون 170 تومان
قیمت 1,700,000 تومان
طــرح 7
تعداد نفرات نامحدود مدت 3 ماه
قیمت 2,000,000 تومان
طــرح 8
تعداد نفرات نامحدود مدت 6 ماه
قیمت 3,500,000 تومان
طــرح 9
تعداد نفرات نامحدود مدت یکسال
قیمت 5,000,000 تومان

برای ثبت نام در آزمون ۳۶۰ به قسمت ثبت نام بروید و امکانات سامانه را به رایگان آزمایش کنید.